Складов работник / чка

Кариера / Свободни позиции / Складов работник / чка

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-2099 „Устойчиви работни места в Гопет Транс ЕООД” по процедура BG05М9OР001-1.003 „Ново работно място 2015”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, търсим да назначим Складови работници.

Целева група: безработни младежи на възраст до 29 години

Позицията:

  • Комисиониране на стоки;
  • Лепене на етикети, поставяне на гаранционни карти и др.
  • Поддържане на добра организация на складовото пространство;
  • Подготвяне и комплектоване на поръчки за клиенти.

От Вас очакваме:

  • Организираност и дисциплинираност;
  • Добра комуникативност и способност за работа в екип;
  • Работа  с мобилни баркод скенери-предимство.

Ние Ви предлагаме:

  • Мотивиращо възнаграждение;
  • Възможности за обучение и професионално развитие;
  • Социален пакет: фирмен транспорт, храна и др.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да се присъедините към екипа на Гопет Транс, очакваме Вашата автобиография. Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте по тази обява!

Позиция, за която кандидатствате: Складов работник / чка

Лична информация

Контакти за обратна връзка.


Позиция, за която кандидатствате: Складов работник / чка

Лична информация

Контакти за обратна връзка.Образование


Професионален опит

Можете да отбележите повече от 2 позиции


Владеене на чужди езици

Посочете до три чужди езика


Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.You have Successfully Subscribed!

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter,за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.You have Successfully Subscribed!

Abonnez-vous à notre newsletter

Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre équipe.Vous êtes abonné!