Мениджър Продажби

Успешността ни като компания е пряко свързана с ефективността на търговските ни екипи. Като Мениджър Продажби Вие имате възможността да управлявате тази ефективност за постигане на поставените целите, стъпвайки на своя търговски опит и знания.

Отговорности:

  • Анализира нуждите на клиентите и прави предложения за удовлетворяването им;
  • Отлично познава портфолиото от услуги на компанията и ключовите предимства на предлагания сервиз;
  • Сътрудничи и подпомага дейностите на отделите по продажби в другите Дружества, част от Гопет Груп;
  • Следи пазарните тенденции и актуалността на предлаганите от Гопет Транс услуги;
  • Осъществява първоначален контакт с потенциални клиенти на Компанията;
  • Осигурява необходимата информация по изпълнение на договорните задължения на всички заинтересовани отдели.

Ние растем и имаме нужда от нови колеги. Изпратете ни автобиографията си и в случай, че отговаряте на търсения профил, ще се свържем с Вас.

Свободни позиции

За ентусиазирани професионалисти

Открийте своето място

Кариера в Гопет