Спедитор Международен транспорт

Спедиторът е ключова роля в Бизнес отдел Сухопътен транспорт. Негова задача е да организира транспорта така, че товарите на нашите клиенти да бъдат доставени в най-кратки срокове и в отлично състояние, съгласно всички стандарти за представяне и качество.

Отговорности:

  • Поддържа непрестанен контакт както с превозвачите, така и с клиентите;
  • Установява контакти с нови превозвачи и договаря цени;
  • Изисква необходимите документи за работа с нов подизпълнител и проверява верността на данните;
  • Планира и организира маршрутите за международен транспорт;
  • Отговаря на запитвания и подготвя заявки;
  • Идентифицира най-доброто транспортно решение имайки предвид нуждите на клиента и неговите специфични изисквания;
  • Следи и информира клиенти за движението на транспортираните товари.

Ние растем и имаме нужда от нови колеги. Изпратете ни автобиографията си и в случай, че отговаряте на търсения профил, ще се свържем с Вас.

Свободни позиции

За ентусиазирани професионалисти

Открийте своето място

Кариера в Гопет