Специалист Обслужване на клиенти

Специалистът Обслужване на клиенти е фокусиран върху запазване и развитие на успешни бизнес взаимоотношения с клиенти на Компанията.

Отговорности:

  • Работи в тясно сътрудничество с оперативните екипи, с цел предоставяне на точна информация на клиентите;
  • Отговаря за спазване договорените условия по отношение на двете страни: клиенти и Гопет Транс;
  • Подхожда проактивно, набелязвайки нови бизнес възможности за настоящи и нови клиенти;
  • Изготвя доклади при необходимост;
  • Познава общите договорености, практики и основните данни за контакт с клиентите;
  • Поддържа информацията за клиентите актуална и съдейства на всички екипи за своевременното и намиране;
  • Препредава актуализираната информация за клиентите бързо и ясно към всички заинтересовани екипи във фирмата, с цел да се подсигури доброто функциониране на работните процеси
  • Идентифицира проблемите свързани с клиентите и разработва методи за тяхното разрешаване.

Ние растем и имаме нужда от нови колеги. Изпратете ни автобиографията си и в случай, че отговаряте на търсения профил, ще се свържем с Вас.

Свободни позиции

За ентусиазирани професионалисти

Открийте своето място

Кариера в Гопет