Сътрудник отдел Фактуриране

Сътрудникът в отдел Фактуриране е фокусиран върху проверката и обработката на документи, касаещи контрагентите на фирмата.

Отговорности:

  • Приема и проверява документи от подизпълнители;
  • Проверява всички детайли при обработката на фактури, гарантирайки коректността на данните и наличието на всички необходими придружаващи документи;
  • Въвеждане на данните от фактурите в специализирания софтуер;
  • Фактурира по предварителна справка и/или след получаване на документи от превозвачите;
  • Изготвя различни справки;
  • Поддържа всекидневен контакт с бизнес екипите и останалите звена на фирмата, с цел получаване/даване на информация, свързана с фактурирането;
  • Отбелязва входящи и изходящи плащания/съгласно процедура/ в рамките на определени за това срокове.

Ние растем и имаме нужда от нови колеги. Изпратете ни автобиографията си и в случай, че отговаряте на търсения профил, ще се свържем с Вас.

Свободни позиции

За ентусиазирани професионалисти

Открийте своето място

Кариера в Гопет