Технически сътрудник – въвеждане на данни

Позицията:

 • Приема, обработва и въвежда данни в информационната система на Компанията относно клиентски изисквания, специфични параметрите на пратките и договорености, във връзка с организацията на транспорт;
 • Спазва установените срокове за обработка на информация;
 • Работи при взаимна информираност и колегиалност в екипа, като оказва подкрепа в работата на останалите отдели във фирмата.

От Вас очакваме:

 • Владеене на английски език – писмено и говоримо на работно ниво;
 • Завършено средно образование;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office: Outlook, Excel, Word;
 • Умения за работа в екип и опит в корпоративна среда.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа във водеща Компания в транспортния сектор;
 • Възможност да покажете компетенции и да бъдете оценени;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Възможности за допълнително финансово стимулиране спрямо представянето;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможности за последващи обучения.
 • За своите служители Компанията е осигурява още:
  • фирмен транспорт;
  • карта за градски транспорт;
  • банкомат на територията на фирмата;
  • дотация за обяд в ресторанта на Компанията;
  • кафе, чай и безалкохолни напитки;
  • възможност за спорт – фитнес, тенис на маса на територията на фирмата.
Ако отговаряте на изискванията и желаете да се присъедините към екипа на Гопет Транс, очакваме Вашата автобиография. Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте по тази обява!

Позиция, за която кандидатствате: Технически сътрудник – въвеждане на данни

Лична информация

Контакти за обратна връзка.


Позиция, за която кандидатствате: Технически сътрудник – въвеждане на данни

Лична информация

Контакти за обратна връзка.Образование


Професионален опит

Можете да отбележите повече от 2 позиции


Владеене на чужди езици

Посочете до три чужди езика