РЕШЕНИЯ ЗА ВАШАТА КАРИЕРА

РАБОТА В ГОПЕТ

Да преобърнем Вашата перспектива – Харесваме това, което работим

Да, и ще Ви приветстваме да бъдете един от нас, защото ние приобщаваме и сме фокусирани върху потенциала. Ние вярваме, че делегирането на отговорности работи по-добре, отколкото микро-управлението. Имаме изградена култура и ясни очаквания. Нашият предприемачески дух ни кара да ценим най-много автентичността и проактивността.

Нашите екипи са смесица от хора с различни биографии, инициативни личности с творческа нагласа, свързани чрез взаимна подкрепа, позитивно отношение и следващи общи принципи.

 

Изгледайте нашите видеоклипове:

Ние съзнаваме, че изискваме много, но сме ангажирани да даваме много повече.

Предлагаме Ви истинска кариера:

  • В която ще се ползвате с доверие, уважение и ще бъдете ценени,
  • В която ще комуникирате свободно и честно с Вашия мениджър,
  • В която ентусиазмът ще бъде движещата Ви сила,
  • В която Вашата инициатива се цени и идеите Ви могат да се превърнат в проекти,
  • Която Ви помага да израствате и да се учите непрестанно,
  • Която Ви помага да дадете своя принос към обществото.

Открийте своето място

Кариера в Гопет

Млад специалист

Бъди какъвто искаш да бъдеш

Опитен професионалист

Остави своята следа

Свободни позиции

За ентусиазирани професионалисти

Стажове 2024г

Запознайте се с бъдещата си кариера

Ценим честната, открита и директна комуникация.
Насърчаваме нашите служители да бъдат инициативни.
Ценим доверието, лоялността и уважението между нас и към нашите партньори.
Харесваме това, което работим.
Грижим се за професионалното развитие на нашите служители.
Социално отговорни сме към обществото и околната среда.

Проект №: BG05M9OP001-1.003-2099 „Устойчиви работни места в Гопет Транс ЕООД“
Бенефициент: Гопет Транс ЕООД

Обща стойност на проекта: 153 738.66 лева, от които 130 677.86 лева европейско и 23 060.80 лева национално финансиране