Качество и безопасност

Знаем, че качеството е движещата сила за всеки бизнес. Ежедневно се стремим да постигаме оперативно съвършенство, дълготрайни партньорства и устойчив растеж.
Полагаме максимални усилия, за да предложим на клиентите си необходимите им услуги. Директната и открита обратна връзка е най-важният инструмент за усъвършенстване. Нашият подход е да предоставим различни канали, по които нашите клиенти биха могли да изразят директно своята оценка:

  • Пряко, чрез ежедневен контакт.
  • При покана за участие в редовните Анкети за удовлетвореност.
  • Онлайн и по всяко време в нашата платформа за обратна връзка – WeListen.
Rate our service!