Устойчивост

Компания / Устойчивост

Ние сме се посветили на развитието на устойчив бизнес

Основните бизнес дейности, с които се занимаваме, оказват сериозно влияние върху околната среда. Затова от първостепенно значение за нас е да сме запознати с последствията от това влияние, както и да се опитаме да намалим негативното въздействие върху природата и обществото. Определили сме трите основи направления, по които действие в тази връзка, и организираме усилията си около тях.

Внимание към околната среда

Глобалното затопляне и въглеродните емисии са широко използвани термини в днешно време. Индустриите като транспорт и логистика се нареждат сред най-големите причинители на вредни емисии. Ето защо сме си поставили вътрешни цели да подобрим нашата енергийна ефективност и да постигнем по-ниски въглеродни емисии в нашата сфера на дейност.

Освен това ние се фикусираме върху по-зелена логистика чрез разработката на интермодални решения, базиращи се на автомобилно-железопътни начини за превоз. Ние планираме да разширим нашия зелен обхват с предоставянето и на short-sea решения.

Не забравяме и малките действия, които можем да извършваме ежедневно: рециклиране на хартия, картон и пластмаса в нашите локации.

Бизнес етика

Дългосрочните партньорства не могат да се случат без прозрачност, доверие и уважение. Ние сме за нулева толерантност към корупцията. Нашият код на поведение гарантира, че екипите ни познават изцяло, споделят и прилагат принципите на нашата бизнес етика във взаимодействията си с клиенти, партньори и доставчици.

Работна среда

Нашият бизнес и досегашният ни успех са пряк резултат от работата на служителите ни. Ние създадохме и непрестанно стимулираме работна среда, която приветства многообразието, подкрепя професионалното развитие и личното благополучие, открития диалог със служителите. Ние спазваме и се съобразяваме с всички предпоставки, свързани с труда и стандартите за неговата безопасност.

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter, за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.

Оценете нашите услуги!

Можете да ни дадете Вашата оценка по всяко време и отвсякъде с новата ни онлайн платформа.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.You have Successfully Subscribed!

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter,за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.You have Successfully Subscribed!

Abonnez-vous à notre newsletter

Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre équipe.Vous êtes abonné!