Устойчивост

Ние сме се посветили на развитието на устойчив бизнес

Основните бизнес дейности, с които се занимаваме, оказват сериозно влияние върху околната среда. Затова от първостепенно значение за нас е да сме запознати с последствията от това влияние, както и да се опитаме да намалим негативното въздействие върху природата и обществото. Определили сме трите основи направления, по които действие в тази връзка, и организираме усилията си около тях.

Внимание към околната среда

Глобалното затопляне и въглеродните емисии са широко използвани термини в днешно време. Индустриите като транспорт и логистика се нареждат сред най-големите причинители на вредни емисии. Ето защо сме си поставили вътрешни цели да подобрим нашата енергийна ефективност и да постигнем по-ниски въглеродни емисии в нашата сфера на дейност.

Освен това ние се фикусираме върху по-зелена логистика чрез разработката на интермодални решения, базиращи се на автомобилно-железопътни начини за превоз. Ние планираме да разширим нашия зелен обхват с предоставянето и на short-sea решения.

Не забравяме и малките действия, които можем да извършваме ежедневно: рециклиране на хартия, картон и пластмаса в нашите локации.

Бизнес етика

Дългосрочните партньорства не могат да се случат без прозрачност, доверие и уважение. Ние сме за нулева толерантност към корупцията. Нашият код на поведение гарантира, че екипите ни познават изцяло, споделят и прилагат принципите на нашата бизнес етика във взаимодействията си с клиенти, партньори и доставчици.

Работна среда

Нашият бизнес и досегашният ни успех са пряк резултат от работата на служителите ни. Ние създадохме и непрестанно стимулираме работна среда, която приветства многообразието, подкрепя професионалното развитие и личното благополучие, открития диалог със служителите. Ние спазваме и се съобразяваме с всички предпоставки, свързани с труда и стандартите за неговата безопасност.

Оценете нашите услуги!

Можете да ни дадете Вашата оценка по всяко време и отвсякъде с новата ни онлайн платформа.