Новини

Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в ГОПЕТ ТРАНС – 15 месеца по-късно

Проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” – 15 месеца по-късно. На 20.08.2018 г., в с. Казичене, 1532, улица "Вега" № 7, зала София, „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД  проведе информационен ден в качеството си на Бенефициент по проект...

повече информация

Гопет класиран на 2-ро място в сектор Транспорт.

Гопет Транс превзе 2-рото място в сектор Транспорт на престижната класация ТОП 100 на Капитал. Класирането е базирано на финансовият оборот и включва най-големите компании, от всички значителни сектори за страната. Гопет подобрява класирането си от предишното издание...

повече информация

Участие в T&L конференция

Гопет бе поканен да участва в конференцията "Транспорт и логистика" 18, организирана от списания mysuccess.bg и Enterprise на 21 юни. Събитието насърчава диалога между мениджъри и специалисти в областта на транспорта, спедицията, дистрибуцията, 3PL, доставчици и...

повече информация

Гопет стартира първи интермодален влак между Румъния и Полша

Нашият втори влак изцяло организиран от Гопет ще изтърпи проверката на първият такъв осъществяващ интермодална връзка между два значими пазара в Европейския регион, Полша и Румъния. Този влак е действително предизвикателство за нашият интермодален екип вложил мъдрост...

повече информация

Инвестиция в бъдещето

Проект №: BG05M9OP001-1.021 - 0298 „По-качествени работни места в Гопет Транс ЕООД чрез инвестиции в обучения“ Бенефициент: Гопет Транс ЕООД Обща стойност на проекта: 63 250 лв. Инвестиция в бъдещето - повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции...

повече информация

„Ден на специалностите“ във ВТУ „Тодор Каблешков“

На 28.03.2018г., Гопет взе участие във форума „Ден на специалностите“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ на факултет „Транспортен мениджмънт“. По време на дискусионната част имахме възможност подробно да разкажем за ключовите компетенции, които търсим и ценим като бизнес...

повече информация

ГОПЕТ ТРАНС вече и със сертификат за съответствие с OHSAS 18001:2007

Проект: BG05M9OP001-1.008-1568-C01 „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД Бенефициент: ГОПЕТ ТРАНС ЕООД Обща стойност: 173 246.50 лв., от които  147 259.53 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 25 986.97 лв. от националния...

повече информация

Сертификат IFS Logistic: стъпка напред за повишаване безопасността във веригата на доставки

Компанията Гопет Транс беше успешно одитирана за сертификация по IFS Logistics, с обхват „Организация на транспортни услуги за хранителни и нехранителни продукти при околна и контролирана температура“. Целта на сертифицирането е да гарантира безопасността и...

повече информация

Важното значение на спедитора

"Спедиторът e доставчик на услуги и посредник, той избира най-подходящия вид транспорт и превозвач, за да отговори на нуждите на клиента." - разказва Вера – мениджър в отдел БЕНЕЛЮКС в интервю за септемврийския брой на списание Моята Кариера. Вера е част от екипът ни...

повече информация

Гопет Транс беше част от „Дни на кариерата“, организирана от ВТУ.

Гопет Транс взе участие в събитието „Ден на кариерата“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Имахме възможност да се позиционираме със свой презентационен щанд, участие в кръгла маса на тема „Добри практики за подкрепа на транспортното образование и...

повече информация

Гопет Транс поднови SQAS оценката си

Гопет беше успешно одитиран и защити SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) - система за оценка на ефективността на доставчиците на логистични услуги и на химическите дистрибутори. SQAS е фокусиран върху оценката на нашите логистични услуги, насочени...

повече информация

Гопет Транс се изкачва до 4 –то място в класацията на Капитал за транспортни компании

За поредна година класация на Капитал подреди ТОП 100 на най-големите компании в България за 2016 г., въз основа на техните финансови резултати. И тази година Гопет се нарежда сред първите 100 като се изкачва 8 места до 81, в сравнение с 2015 г. Гопет отново се...

повече информация

Международен стандарт ISO 28000

Гопет Транс беше успешно одитиран за сертификат ISO 28000 – международен стандарт, отговарящ на изискванията на Системата за управление на сигурността на веригата за доставки (SMS). Следвайки нашата бизнес философия за изграждане на устойчиви партньорски отношения,...

повече информация

Професията спедитор е предизвикателство – за ума, за компетентностите, за силата на духа

В юнския брой на сп. Мениджър, Ирина Станчева имаше възможност да разкаже за работата в ГОПЕТ и възможностите за развитие в нея, напомняйки, че основните мениджърски позиции в Компанията се заемат от колеги, стартирали кариерата си при нас. Постоянният растеж на...

повече информация

Непрекъснато подобряване на работната среда – един от приоритетите на ГОПЕТ

На 23.05.2017 стартираме  изпалнението на проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в "ГОПЕТ ТРАНС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът има за...

повече информация

Гопет Иберика отбелязва една година на Испанския пазар!

С нашият офис в Испания, ГОПЕТ разшири и утвърди присъствието си в Западна Европа. Отварянето на ГОПЕТ Иберика беше последвано от реализирането на глобална стратегия за експанзията ни в географско отношение, както и повече от  20 годишен консолидирания растеж на...

повече информация

Втора поредна среща на Партньорите на Гопет

Като продължение на идеите, около които се обединиха превозвачи и колеги през 2016 година, ГОПЕТ организира за втора поредна година Ден на партньорите. В рамките на срещата бяха поставени различни въпроси, засягащи промените в изискванията на клиентите и превенцията...

повече информация

За втора поредна година Гопет Транс ще вземе участие в кариерния форум „Златната ябълка на успеха 2017“

Кариерният център към Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ организират за пета, поредна година кариерното изложение, което ще се проведе в Аулата на учебното заведение. Ние ще се радваме да открием в лицето на...

повече информация