Новини

Спедиторът – тайната е разкрита

„Ние сме спедитори, а каква е твоята супер сила?“ споделяли сме и преди този наш афоризъм с вас. Но ако все още се питате какво прави спедиторът, имаме отговор за вас. Нашият колега Димитър Чорбаджийски застана пред камерата на economy.bg, за да разкаже за себе си и...

повече информация

ГОПЕТ продължава с възходяща тенденция

Последната отраслова класация, публикувана от вестник Капитал, показва, че ГОПЕТ продължава да бъде ключов играч в сферата на транспорта и логистиката в България.Позиционирана на 4-то място по приходи, Компанията продължава фокусирано да поддържа устойчив растеж както...

повече информация

Ден на специалностите

На 26.03.2019г. за втора година Гопет взе участие във форума „Ден на специалностите“ във факултет „Транспортен мениджмънт“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. Имахме възможността отново да очертаем пред младите специалисти перспективите за реализация и развитие в сферата на...

повече информация

Гопет с признание на Employer Branding Awards 2019

Тази година Гопет за първи път взе участие в конкурса на b2b Media - Employer Branding Awards, 2019  и получи признание за постижения в областта на изграждането и утвърждаването имиджа и популярността на Работодателския бранд. Компаниите участници се състезаваха в...

повече информация

Бъдещето на транспорта и логистиката се крепи върху IoT

Нарастваща глобализация в световен мащаб поставя високи изисквания към транспортните мрежи от различно естество. Новите транспортни мрежи от следващо поколение трябва да са по-бързи, по-достъпни и все по-енергийно ефективни. Също така, те трябва да отговорят и на...

повече информация

На интервю за работа в Гопет

Добрата информираност относно компанията и позицията скъсява времето в процеса и дистанцията между нас и кандидата. Дава ни възможност да влезем в дълбочина по време на срещите ни и е основа за много по-ефективен, обективен и осъзнат процес на избор, през който...

повече информация

Поредно признание – „Еспортьор на годината”

Класацията с фокус върху малките и средни предприятия се провежда за шеста година под патронажа на Министерство на икономиката в партньорство с НСИ и Българската агенция за експортно застраховане "За нас това е признание за усилията и успеха въпреки изключително...

повече информация

Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в ГОПЕТ ТРАНС – 15 месеца по-късно

Проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” – 15 месеца по-късно. На 20.08.2018 г., в с. Казичене, 1532, улица "Вега" № 7, зала София, „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД  проведе информационен ден в качеството си на Бенефициент по проект...

повече информация

Гопет класиран на 2-ро място в сектор Транспорт.

Гопет Транс превзе 2-рото място в сектор Транспорт на престижната класация ТОП 100 на Капитал. Класирането е базирано на финансовият оборот и включва най-големите компании, от всички значителни сектори за страната. Гопет подобрява класирането си от предишното издание...

повече информация

Участие в T&L конференция

Гопет бе поканен да участва в конференцията "Транспорт и логистика" 18, организирана от списания mysuccess.bg и Enterprise на 21 юни. Събитието насърчава диалога между мениджъри и специалисти в областта на транспорта, спедицията, дистрибуцията, 3PL, доставчици и...

повече информация

Гопет стартира първи интермодален влак между Румъния и Полша

Нашият втори влак изцяло организиран от Гопет ще изтърпи проверката на първият такъв осъществяващ интермодална връзка между два значими пазара в Европейския регион, Полша и Румъния. Този влак е действително предизвикателство за нашият интермодален екип вложил мъдрост...

повече информация

Инвестиция в бъдещето

Проект №: BG05M9OP001-1.021 - 0298 „По-качествени работни места в Гопет Транс ЕООД чрез инвестиции в обучения“ Бенефициент: Гопет Транс ЕООД Обща стойност на проекта: 63 250 лв. Инвестиция в бъдещето - повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции...

повече информация

„Ден на специалностите“ във ВТУ „Тодор Каблешков“

На 28.03.2018г., Гопет взе участие във форума „Ден на специалностите“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ на факултет „Транспортен мениджмънт“. По време на дискусионната част имахме възможност подробно да разкажем за ключовите компетенции, които търсим и ценим като бизнес...

повече информация

ГОПЕТ ТРАНС вече и със сертификат за съответствие с OHSAS 18001:2007

Проект: BG05M9OP001-1.008-1568-C01 „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД Бенефициент: ГОПЕТ ТРАНС ЕООД Обща стойност: 173 246.50 лв., от които  147 259.53 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 25 986.97 лв. от националния...

повече информация

Сертификат IFS Logistic: стъпка напред за повишаване безопасността във веригата на доставки

Компанията Гопет Транс беше успешно одитирана за сертификация по IFS Logistics, с обхват „Организация на транспортни услуги за хранителни и нехранителни продукти при околна и контролирана температура“. Целта на сертифицирането е да гарантира безопасността и...

повече информация

Важното значение на спедитора

"Спедиторът e доставчик на услуги и посредник, той избира най-подходящия вид транспорт и превозвач, за да отговори на нуждите на клиента." - разказва Вера – мениджър в отдел БЕНЕЛЮКС в интервю за септемврийския брой на списание Моята Кариера. Вера е част от екипът ни...

повече информация

Гопет Транс беше част от „Дни на кариерата“, организирана от ВТУ.

Гопет Транс взе участие в събитието „Ден на кариерата“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Имахме възможност да се позиционираме със свой презентационен щанд, участие в кръгла маса на тема „Добри практики за подкрепа на транспортното образование и...

повече информация