Решения, които ускоряват бизнеса Ви

Ние сме предприемаческа организация, изцяло отдадена на идеята да допринася за развитието на бизнеса на нашите клиенти. Това, което ценим най-много, са дългосрочните партньорства за създаването на устойчив бизнес, положителни взаимодействия, открита комуникация и взаимен растеж.

Нашият успех, напредък и позиция на надежден регионален доставчик на транспортно-логистични услуги, е резултат от ангажираността на нашите екипи, тяхната обширна професионална експертиза, откритото им отношение и инициативната нагласа.

Основните направления в бизнеса ни са:

Нашата цел е да разширим обхвата на нашите услуги като покритие, интегриране на нови транспортни форми и оптимизиране на операциите чрез високотехнологични ІТ решения.

Защо избираме Гопет?

  • Почтеността и личният контакт са крайъгълните камъни на нашия бизнес, а ние много държим на тях.
  • Ние даваме всичко от себе си, за да изпълним поетите ангажименти и очакванията за нивото на услугите.
  • Ние консолидираме и разширяваме обхвата на нашите интегрирани услуги, за да предложим удобни и ефективни решения от един източник.

Оценете нашите услуги!

Можете да ни дадете Вашата оценка по всяко време и отвсякъде с новата ни онлайн платформа.

Нашата мисия

Предоставяне на професионални и устойчиви Транспортни и Логистични решения, предлагащи висококачествено обслужване на клиентите и оптимални условия за развитие на бизнеса на нашите партньори.

Ценим честната, открита и директна комуникация.
Насърчаваме нашите служители да бъдат инициативни.
Ценим доверието, лоялността и уважението между нас и към нашите партньори.
Харесваме това, което работим.
Грижим се за професионалното развитие на нашите служители.
Социално отговорни сме към обществото и околната среда.