Нашата история

Гопет Транс е създадена през 1995 г. в София, България, с дейности, покриващи региона за международен автомобилен транспорт от България за Европа и обратно.
Консолидирането на дейностите, заедно с мисията ни да допринасяме за развитието на бизнеса на нашите клиенти, доведе до разширяване на дейностите на съседните пазари, както и до интегрирането на нови подразделения на бизнеса.
 1. 1995 Гопет Транс е създадена в София с предмет на дейност международна спедиция на автомобилен транспорт.
 2. 1996 Развитието на дейността изисква съответстващ автопарк. Гопет е създадена и действа като вътрешен превозвач.
 3. 1997 Последващата консолидация на дейностите изисква нов бизнес модел. Гопет Транс започва да развива силна мрежа от подизпълнители в унисон с намеренията да създаде дългосрочни партньорства, основани на доверие, открита комуникация и взаимен растеж.
 4. 2002 Първата стъпка в чужбина е направена с откриването на Гопет Румъния. Ние изпълнихме целта си да бъдем по-близо до клиентите: да подкрепяме тяхното развитие като им предоставяме услуги на техния роден език.
 5. 2004 Създаденае Gopet Logistics. Новото подразделение трябваше да прегрупира всички складови и логистични дейности.
 6. 2009 Гопет Румъния разширява обхвата на услугите си с интегрирането на собствено Логистично поделение. Същата година Gopet Logistics открива в София нова логистична база от 4.000 кв.м и с модерни съоръжения.
 7. 2009 Поради растящия брой клиенти и необходимостта от по-голямо покритие с услуги, се открива Gopet Poland, като е включен местен екип за по-доброто обслужване на клиентите по основните операции в Полша и съседните региони.
 8. 2012 Основана е Gopet Hellas, за успешното развитие на оперативната дейност на местния пазар, с цел предлагане на клиентите пълната гама от услуги на Гопет Транс, налични към момента.
 9. 2013 Основано е поделението ни за Интермодални услуги, чиято цел е създаването на жизнеспособни автомобилно-железопътни решения за свързване на Гърция и България с Обединеното кралство.
 10. 2014 Гопет Транс стартира собствен блок влак между Русе, BG <> Куртичи, RO, и започва инвестиране в собствен флот за интермодални транспортни единици.
 11. 2016 Gopet Iberica е най-новото ни местно звено. Нашият испански екип предлага спедиторски услуги за съхопътен транспорт.
 12. 2016 Нов сервиз – морски транспорт, предлагащ глобално покритие на българските клиенти.
 13. 2019 Разширяване на услугите ни в световен мащаб с добавяне на въздушни услуги
 14. 2020 Отбелязваме първите си 25 години дейност. Какво пътуване!
 15. 2020 Отваряме нов офис в Истанбул – Gopet Turkey.
 16. 2020 Oснована е Гопет Скандинавия. Компанията цели ефективно обслужване на специфичен и традиционен за нас пазар- Скандинавия. Новото звено е резултат от дългогодишен опит по това направление, като в комбинация със всички услуги и възможности на групата Гопет, гарантира високото ниво на услугата за всички настоящи и бъдещи клиенти.

Оценете нашите услуги!

Можете да ни дадете Вашата оценка по всяко време и отвсякъде с новата ни онлайн платформа.