Интермодален Транспорт

Интермодалните транспортни решения са подходящи не само за големи компании, но и за по-малки фирми. Комбинираните превози по шосе и жп релси ефективно съчетават гъвкавостта на камионите при превоз на къси разстояния с минимални емисии на CO2 при товарни превози на дълги разстояния, които се осъществяват в кратки срокове с влакове по електрифицирани релси.

Услуги / Интермодален Транспорт

Интермодалният транспорт – „зелена“ логистика за Вашите нужди

Въздействието на транспортната и логистичната индустрия върху околната среда е исторически признато, като автомобилният транспорт има най-голям въглероден отпечатък. През последните няколко години технологичният напредък в автомобилната индустрия позволява експлоатацията на ново и по-безвредно за околната среда оборудване.

Въпреки това все още се наблюдават значителни разлики, сравнявайки скомбинирания транспорт. Интермодалните решения са отлична алтернатива, която намалява въздействието върху околната среда и е достъпна на момента!

Предимства на интермодалния транспорт

Наред с ползата за околната среда, водещи предимства на интермодалните услуги са:

Intermodal transport Romania
Z

Постоянни разходите

Конкурентни цени

Z

Регулярност на доставките

Независимост от задръствания, за разлика от транспорта по шосе

Z

Безопасност и надеждност

Услуги с най-високо качество и безопасност

Z

По-голям тонаж

в сравнение с автомобилния транспорт

Z

Превози на опасни товари в съответствие с европейското законодателство

Опростяване на транспортната документация

Z

Природосъобразен транспорт

Ноу-хау

От 2013 г. ние разработваме и внедряваме интермодални решения на глобално и локално ниво. Предлагаме железопътни превози на частични и цели товари. Нашият екип може да предложи индивидуални решения според Вашите нужди, като така подпомогне връзката с клиентите или доставчиците Ви от Западна до Източна Европа. Непрекъснатите инвестиции в нови интермодални единици ни позволява да предлагаме висококачествени и надеждни услуги.

 Интермодален транспорт по съществуващи маршрути 
Благодарение на сътрудничеството ни с големи интермодални железопътни оператори в Европа можем да организираме цялата верига за доставки в безопасни условия: транспорт от терминал до терминал, товарене от изпращач и доставка до финална дестинация, но и други операции (крос докинг, trailer pool“, складиране и логистика).

 Внедряване на нови решения 
В зависимост от обемите и тяхната честота предлагаме консултации за избор на най-подходящите възможности за транспорт. Осигуряваме и допълнителни услуги, които са необходими на клиента – нови маршрути или блок влакове по утвърдени трасета, както и оперативно управление.

В зависимост от нуждите на клиента бихме могли да включим в нашето предложение мултимодални решения, сред които и ферибот (шосе – влак – ферибот).

С помощта на модерни решения за проследяване нашият екип следи всички етапи на превоза – от товаренето до разтоварването. Бихме могли да интегрираме тези решения с информационните системи/приложения на клиента при работа върху комплексни и дългосрочни проекти.

Заедно с колегите от отделите по морски и въздушен транспорт можем да организираме комбинирани вериги за доставка (въздушен / морски – автомобилен – железопътен). Свържете се с нас за повече информация.

Текущият

Текущият ни флот за интермодални услуги включва предимно контейнери тип 45PWHC и ремаркета.

 Ремаркета P 400 –сертификат XL / многоточкова
,

Вътрешна дължина: 13620 mm

.

Вътрешна ширина: 2480 mm

)

Вътрешна височина: 2790 mm

*

Височина на вратата: 2700 mm

/

Товарен габарит: 2700 mm

 Контейнери 45ft тип High Cube  
,

Вътрешна дължина: 13530 mm

.

Вътрешна ширина: 2410 mm

)

Вътрешна височина: 2670 mm

*

Височина на вратата: 2570 mm

0

Ширина на вратата: 2410 mm

Наред със стандартно оборудване, всички наши транспортни единици могат да бъдат подготвени по заявка на клиента. Транспорта по шосе е с камиони EURO VI.

Кратка история

Гопет стартира интермодални превози през 2013 г. с цел да създаде коридори за комбиниран трафик (автомобилен и железопътен) между Балканите и Западна Европа. Стремежът ни бе да прехвърлим 20% от автомобилните си транспортни услуги върху железопътните в рамките на 5 години.
Проектът ни получи подкрепа от програмата „Марко Поло“ на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и първите доставки се осъществиха във Великобритания. С развитието на проекта разширихме доставките до Белгия, Нидерландия, област Рур, Германия и Северна Франция.

Към съществуващата железопътна мрежа, свързваща терминалите в Куртичи и Орадея със Западна Европа, добавихме собствени влакове, организирани изцяло от Гопет:

  • На 20 юли 2014 г. тръгна първият ни влак с контейнери от Русе, България, до Куртичи, Румъния. Обединяването на товарните обеми в този сегмент направи възможно въвеждането на нов влак с контейнери с маршрут Куртичи – Кяжна, както и връзката с Констанца.
  • На 11 юли 2018 г. Гопет стартира втория си влак и първия интермодален влак между Румъния и Полша – терминалите, разположени в Орадя и Лудж.

Свържете се с нас за по-персонализирано решение

С изпращането на този формуляр, Вие се съгласявате с Правила за поверителност на нашия уебсайт.

2 + 11 =