Общи Условия

 

Клиент

Общи yсловия които уреждат отношенията на Гопет Транс с възложителите на транспортни услуги.

 

Превозвачи

Общи Условия приложими към Превозвачите, извършващи транспортни услуги за Гопет.

 

Оценете нашите услуги!

Можете да ни дадете Вашата оценка по всяко време и отвсякъде с новата ни онлайн платформа.