Сухопътен транспорт-предимства

Услуги / Сухопътен транспорт-предимства

Сухопътни автомобилни транспортни решения съобразно нуждите на Вашия бизнес

Навременна доставка

Веригите на доставка изпитват натиска на крайния потребител – да получи необходимия продукт в точния момент и нито минута по-късно.

Разбираме това и търсим решения за нашите клиенти, в предизвикателството да намерят ефективни начини за доставка на продуктите си на пазара.

Дългогодишната ни експертиза и гъвкавост ни позволяват да оперираме успешно на множество различни пазари. Приоритет за нас са нуждите на нашите клиенти.

Сигурност и надеждност

Доверието на нашите клиенти е в основата на нашия начин на работа. Ключът към спечелването на това доверие е в осигуряването на невредими, сигурни и съобразени с изискванията доставки.

Независимо от вида на стоките (конвенционални или опасни товари), от местните или международните разпоредби (на ЕС или извън него), ние съчетаваме разбирането на изискванията с професионалния опит и екологичната ориентация, за да осигурим подходящи сухопътни автомобилни транспортни решения.

Намаляване на разходите

За нас е важно да развиваме устойчив бизнес,да намираме решения за по-добро използване на нашите ресурси и за оптимизиране на разходите по цялата верига на доставка: използване на икономически ефективно оборудване, подобряване на маршрутното планиране, интегриране на нови форми на превоз, опростени вътрешни процеси и иновации.

Просто и лесно

Целта ни е да помагаме на нашите клиентите да опростят логистичните си дейности, разчитайки на:

  • Интегриран сухопътен транспорт, възможност за избор и съчетание на различни видове услуги за превоз.
  • Една точка за контакт при превоз в малки, по-големи или контитентални райони.
  • Teхнология, конфигурирана към пригодност за уникални или специфични клиентски изисквания и интеграция със съществуващи системи.

Свържете се с нас за по-персонализирано решение

С изпращането на този формуляр, Вие се съгласявате с Правила за поверителност на нашия уебсайт.

3 + 2 =