Сухопътен транспорт-предимства

Сухопътни автомобилни транспортни решения съобразно нуждите на Вашия бизнес

Навременна доставка

Веригите на доставка изпитват натиска на крайния потребител – да получи необходимия продукт в точния момент и нито минута по-късно.

Разбираме това и търсим решения за нашите клиенти, в предизвикателството да намерят ефективни начини за доставка на продуктите си на пазара.

Дългогодишната ни експертиза и гъвкавост ни позволяват да оперираме успешно на множество различни пазари. Приоритет за нас са нуждите на нашите клиенти.

Сигурност и надеждност

Доверието на нашите клиенти е в основата на нашия начин на работа. Ключът към спечелването на това доверие е в осигуряването на невредими, сигурни и съобразени с изискванията доставки.

Независимо от вида на стоките (конвенционални или опасни товари), от местните или международните разпоредби (на ЕС или извън него), ние съчетаваме разбирането на изискванията с професионалния опит и екологичната ориентация, за да осигурим подходящи сухопътни автомобилни транспортни решения.

Намаляване на разходите

За нас е важно да развиваме устойчив бизнес,да намираме решения за по-добро използване на нашите ресурси и за оптимизиране на разходите по цялата верига на доставка: използване на икономически ефективно оборудване, подобряване на маршрутното планиране, интегриране на нови форми на превоз, опростени вътрешни процеси и иновации.

Просто и лесно

Целта ни е да помагаме на нашите клиентите да опростят логистичните си дейности, разчитайки на:

  • Интегриран сухопътен транспорт, възможност за избор и съчетание на различни видове услуги за превоз.
  • Една точка за контакт при превоз в малки, по-големи или контитентални райони.
  • Teхнология, конфигурирана към пригодност за уникални или специфични клиентски изисквания и интеграция със съществуващи системи.

Общи Yсловия

Виж детайлите!

Оценете нашите услуги!

Можете да ни дадете Вашата оценка по всяко време и отвсякъде с новата ни онлайн платформа.

Свържете се с нас за по-персонализирано решение

5 + 13 =

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.You have Successfully Subscribed!

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter,за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.You have Successfully Subscribed!

Abonnez-vous à notre newsletter

Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre équipe.Vous êtes abonné!