ГОПЕТ поднови своята SQAS оценка с общ резултат 90%

авг. 4, 2023Новини

За пореден път успешно завършихме процеса на оценка по SQAS (Системата за оценка на безопасността и качеството за устойчивост). Създадена е през 90-те години по инициатива на CEFIC (Европейски съвет на химическата индустрия), с цел подобряване на нивото на безопасност по време на логистични операции. Създадена специално за логистични компании, оценката SQAS разглежда аспекти като качество, безопасност, околна среда, етика и социална отговорност на компаниите.

🏆 Най-добър резултат: С изключителен общ резултат от 90%, GOPET доказа своя ангажимент за осигуряване на безопасни транспортни услуги по веригите за доставки на нашите клиенти. Нашата отдаденост към предоставянето на надеждни услуги беше още веднъж призната и утвърдена чрез строгия процес на оценка на SQAS. Общият ни резултат значително надхвърля средния за Европа от 73%.

🚧 Максимални резултати (100) по четири ключови глави.

Управлението на риска, готовността и реакцията при извънредни ситуации, безопасността, базирана на поведението (BBS) и сигурността са постигнали оптималния резултат от 100%. Тези резултати са отражение на нашия постоянен ангажимент за защита на вашите товари и осигуряване на безпроблемни операции по цялата верига на доставки.

🧪Обхват на SQAS: Нашата SQAS оценка обхваща широк спектър от индустрии, но реферира най-вече към химическия сектор. Резултатите категорично демонстрират нашата способност и опит в обработката на химически товари с максимална безопасност, съответствие и екологично съзнание. Ние се гордеем с предлагането на надеждни и персонализирани логистични решения за компании, работещи в химическата промишленост.

🤝 Доверени партньорства: В ГОПЕТ ценим силните партньорства, които сме изградили през годините. Работейки с ключови компании в химическия сектор, ние натрупахме ценен опит и изградихме успешни практики в посрещането на уникалните изисквания на тази индустрия. Нашият подход на сътрудничество гарантира, че предоставяме решения с добавена стойността, които отговарят изцяло на нуждите на нашите партньори.

🌐 Стъпка към устойчивост: Оценката по SQAS затвърждава нашия ангажимент към устойчивост и отговорни практики в сферата на логистиката. Постоянно се стремим да допринасяме положително за общностите, които обслужваме.

Дължим това постижение на нашия всеотдаен екип, чийто опит, усърдие и страст правят ГОПЕТ водещата спедиторска компания, каквато е днес. Това признание ни мотивира да продължим да вдигаме летвата и да надминаваме очакванията в спедиторската индустрия.

Благодарим на нашите клиенти и партньори за неизменното доверие в GOPET. Очакваме с нетърпение да продължим нашето пътуване към успех и съвършенство заедно.