GOPET TRANS е част от списъка с предпочитани превозвачи на Project44

май 2, 2023Новини

В днешния бързо променящ се свят значението на проследяването в реално време на транспорта на стоки и товари не бива да бъде подценявано. То е важна част от съвременната логистика и е от съществено значение за бизнесите, които искат да останат конкурентноспособни. Проследяването в реално време предоставя множество ползи както за различните бизнеси, използващи подобни услуги, така и за техните клиенти. То позволява по-добро планиране и оптимизиране на логистичните операции, което води до повишена ефективност и намалени разходи. Същевременно позволява на компаниите проактивно да работят по предотвратяването на проблеми, които могат да възникнат по време на транспорта като например закъснения, което от своя страна намалява негативния ефект върху потребителите на техните продукти. За клиентите, възможността за проследяване в реално време на пратките им означава увереност и възможност за планиране на дейностите, свързани с доставката. В допълнение, те получават прозрачност и ангажираност от страна на доставчиците на логистични услуги, като така се подобрява и клиентският опит.

GOPET TRANS активно работи в няколко области, за да подобри проследяването в реално време. Първо, ние си сътрудничим тясно с нашите доставчици, за да гарантираме пълно GPS покритие на нашите договорени транспорти. Второ, инвестираме значително в IT решения, които могат да събират и обработват подобни данни и да ги предават на нашите клиенти. Трето, ние винаги обръщаме голямо внимание на избора на услугите, които носят допълнителна стойност на нашите услуги. Такива са и Project44, лидер в осигуряването на проследяемост на товари в реално време, заедно с които използваме най-добрите технологии, за да доставяме изключително ниво на услуги на нашите съществуващи и бъдещи клиенти. В този контекст с гордост споделяме, че сме част от списъка с предпочитани от тях превозвачи за 2023 г. Това е ценно признание за нашите усилия, като се има предвид, че по-малко от 2% от превозвачите в мрежата на Project44, състояща се от различни по големина компании от 59 държави, са получили подобно признание.

Радваме се, че сме част от толкова елитна група!