Гопет Академия – първата група преминала цялостна управленска програма за мениджърско рaзвитие

юни 29, 2016Новини

В стремежа си да подкрепим кариерното развитие и професионалното израстване на всички свои служители, ние в Гопет Транс стартирахме инициатива наречена „Гопет Академия“. С нея ние предоставяме достъп до напълно персонализирани обучения, с помощта на които нашите служители да постигнат напредък по всички съществени аспекти на управлението на бизнеса с акцент върху логистиката.

На 29 юни, първата група от участници, успешно завършили академията, получиха своите дипломи. Програмата продължи 9 месеца и обхвана 8 управленски модула. Излъчените колеги бяха 17. Те заемат средно управленски позиции в компанията и са от различни отдели. Модулите в Академията бяха разработени от външни консултанти и изцяло съобразени с нуждите на участниците.

Ние ще продължим програмите за обучение залегнали в Гопет Академия, като ще включим колеги от всички офиси на компанията.