Ден на партньорите на Гопет

май 31, 2016Новини

Гопет Tранс остава верен на своят ангажимент за развиване на дългосрочни взаимоотношения с местните превозвачи. За изпълнението на този ангажимет, отдел Прокюрмънт разработва и въвежда специфични политики и практики. Една от осовните посоки на работа на отдела е да се създават повече възможности за срещи с нашите превозвачи и да се обменят идеи, за това как да се разшири сегашното сътрудничество, с цел това да допринесе за развитието и на двете страни.

Ясен пример за това е първия Ден на партньорите на Гопет Tранс. Нашите партньори имаха възможност да видят новите проетки на фирмата, да задават актуални въпроси и да дават обратна връзка по различни теми – моментното състояние на пазара, организация и политики на отдел Прокюрмънт, нови технологии влияещи на бизнеса и новата ERP система.

Нашата цел е да превърнем Ден на партньорите на Гопет в традиция, източник на сътрудничество и иновации.