Устойчиви работни места

мар. 3, 2017Новини

Проект №: BG05M9OP001-1.003-2099-C01 „Устойчиви  работни места в Гопет Транс ЕООД“
Бенефициент: Гопет Транс ЕООД
Обща стойност на проекта: 153 738.66 лева, от които 130 677.86 лева европейско и 23 060.80 лева национално финансиране


На 01.03.2017г., стартираме изпълнението на проект „Устойчиви работни места в Гопет Транс ЕООД“ по процедура No BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. В рамките на проекта към екипите ни ще се присъединят 10 нови колеги, 5 на длъжност „Спедитор“ и 5 на длъжност „Складов работник“.

Целта на проекта е да се подпомогне професионалната реализация на безработни младежи чрез създаване на нови работни места към Гопет Транс.

В целевата група попадат безработни младежи до 29-годишна възраст, с или без трудов опит, с минимум придобито средно образование.

Продължителността на проекта е 18 месеца.