Фокусираме се върху интермодалния и групажния транспорт, споделя Изпълнителният Директор на Гопет в интервю за списание Логистика.

мар. 15, 2017Новини

В интервю в сп. Логистика, Петър Петров – Изпълнителен Директор на Гопет Транс, говори за предизвикателствата пред индустрията, както и за плановете за развитие на Гопет.

Гео – политическите фактори, влияещи на спедиторския сектор са: Политическата ситуация в Турция и косвеното й влияние върху икономиката на държавата; BREXIT и нелегалната мигрантска вълна във Великобритания, а и в цяла Европа.

Г-н Петров говори и за фокусът на компанията върху интермодални решения и настоящи проекти – терминали в София като проект, върху който концентрираме усилия и средства, но който страда от липса на подкрепа от страна на държавата – липса на съвременна жп инфраструктура, например.

“Интермодален терминал в София ще е интересен за бизнеса само ако можем да направим връзка през Видин нагоре и след това за Турция.“

Групажните услуги са друг основен приоритет за Гопет. Г-н Петров споделя, че компанията ще продължи да развива този сегмент от услуги и посочва намерението за изграждането на един напълно развит коридор за групажни транспорти между Атина, София и Букурещ, с редовни линии и разнообразно портфолио от услуги.

Друг основен приоритет за Гопет е инвестицията в обучението на хората и технологиите в компанията, което е ключов фактор за високият сервиз, който предлага Гопет Транс на своите клиенти.

Пълното интервю можете да намерите в мартенския брой на сп. Логистика