Компанията Гопет Транс беше успешно одитирана за сертификация по IFS Logistics, с обхват „Организация на транспортни услуги за хранителни и нехранителни продукти при околна и контролирана температура“. Целта на сертифицирането е да гарантира безопасността и прозрачността по време на транспортирането на продуктите чрез мониторинг за спазването на съществуващите регламенти в областта на храните и нехранителните продукти.

С въвеждането на IFS Logistic, повишаваме доверието на клиентите и партньорите си в оперативното ни представяне, което има в основата си един общ стандарт с еднаква система за оценка.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.You have Successfully Subscribed!

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter,за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.You have Successfully Subscribed!

Abonnez-vous à notre newsletter

Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre équipe.Vous êtes abonné!