Сертификат IFS Logistic: стъпка напред за повишаване безопасността във веригата на доставки

дек. 14, 2017Новини

Компанията Гопет Транс беше успешно одитирана за сертификация по IFS Logistics, с обхват „Организация на транспортни услуги за хранителни и нехранителни продукти при околна и контролирана температура“. Целта на сертифицирането е да гарантира безопасността и прозрачността по време на транспортирането на продуктите чрез мониторинг за спазването на съществуващите регламенти в областта на храните и нехранителните продукти.

С въвеждането на IFS Logistic, повишаваме доверието на клиентите и партньорите си в оперативното ни представяне, което има в основата си един общ стандарт с еднаква система за оценка.