ГОПЕТ продължава с възходяща тенденция

юли 15, 2019Новини

Последната отраслова класация, публикувана от вестник Капитал, показва, че ГОПЕТ продължава да бъде ключов играч в сферата на транспорта и логистиката в България.Позиционирана на 4-то място по приходи, Компанията продължава фокусирано да поддържа устойчив растеж както на вътрешния, така и на международните пазари.Освен това, ГОПЕТ заема и 87-мо сред най-големите български компании в общата класация Топ 100 за всички индустрии.

Това е поредното признание за нашият професионализъм, заедно с тези, които получаваме ежедневно в процеса на работа от клиенти и партньори.