Гопет взе участие в логистичната конференция в София, Октомври, 2019

окт. 30, 2019Новини

В наши дни, информацията е основен двигателят в развитието на всеки бизнес. За нас е важно да бъдем в течение на последните тенденции и новини в сферата на транспорта и логистиката, да следим промените в пазара и да се учим от успешните истории в нашата индустрията. На 29 Октомври, Гопет взе участие в най-важната транспортна и логистична конференция в България, организирана от Българска Транспортна преса и списание „Логистика“. Озаглавено „Верига за доставки: технологии и хора“, събитието се проведе в Sofia Event Center.

Програмата засягаше теми като стратегии, сигурност и сътрудничество във веригата на доставки, връзки и влияние на електронната търговия върху формирането на актуалната картина в транспортно-логистичния сектор, ролята на креативността във веригата за доставки и представяне на най-новите тенденции и решения в управлението на процесите по складиране.

И въпреки значимостта на дигитализацията и високо-технологичните решения, хората са тези, които правят бизнеса – именно на тях бяха посветени много от беседите, за да се подчертае ролята и въздействието на висококвалифицирани специалисти в бизнеса.