Продължаваме безопасно и сигурно в подкрепа на бизнеса

мар. 19, 2020Новини

Вече една седмица нашите екипи от България, Румъния, Полша, Гърция и Испания работят отдалечено. В кратки срокове предприехме всички необходими мерки да предпазим здравето на нашите колеги в съответствие с указанията на местните власти.

Нашите клиенти и партньори могат да продължат да разчитат на цялото ни внимание и подкрепа както до момента. B новите условия дефинирахме ясни процеси и действия, така че да осигурим непрекъснатост и безопасност при извършването на дейността, оставайки верни на нашата философия: решения, които ускоряват Вашия бизнес.