Гопет Транс обяви активен подбор на нови служители в редица свои екипи

юни 24, 2021Експертите споделят

Недостиг на кадри въпреки пандемичната ситуация отчита секторът на логистиката и транспорта. Макар че в началото на Covid кризата се наблюдава тенденция на пазара на труда компаниите от сектора да освобождават служители, в хода на пандемията те полагат усилия да задържат хората си, като в момента има дори недостиг на кандидати. В този труден период пред Гопет Транс стои само един въпрос – как да гарантира здравето на служителите си. Варианти за намаляване на персонала или възнагражденията дори не са обсъждани. Това споделя Ирина Станчева, мениджър „Човешки ресурси“ във водещата транспортна и логистична компания.

„За нашия сектор като цяло има глад за кадри, и то сериозен. Можем да разчитаме на подготвени от университетите кандидати – работим активно с висшите учебни заведения, но въпреки това наблюдаваме недостиг“, коментира тя. Според Ирина Станчева основен проблем на пазара на труда е разминаването между очакванията и нагласите на кандидатите и очакванията на бизнеса и неговата възвръщаемост на инвестицията. Затова и във фокуса на Гопет Транс е да подпомогне достъпа до работа на младите хора, които завършват своето образование, като ги обучи и насочи в първите им стъпки, за да се сдобият с реална представа за работната среда и своето място в нея.

„Ние твърдо вярваме, че хората са истинската сила във всяка една компания, и полагаме всички усилия да създадем място, където колегите могат да развиват уменията си, да намерят своя кариерен път и да усещат своя принос за обществото”, акцентира Ирина Станчева.

Гопет Транс обяви, че набира служители за позициите асистент-спедитори и спедитори. Работните места в три от екипите на компанията са отворени както за млади хора без опит, които ще бъдат обучени, така и за кандидати със стаж в сектора. Компанията търси и служители за голямото си звено „Фактуриране“, което централизирано управлява документооборота и на другите подразделения на българския спедитор извън страната. В търговския отдел на Гопет Транс също е открита позиция за нов мениджър „Ключови клиенти“. До края на годината българският логистичен лидер планира да разшири локално екипа, който работи с Турция. Очаква се също да бъде открита допълнителна позиция в регионалното подразделение на компанията във Варна, както и отделът за морски транспорт да бъде увеличен с още един спедитор.

Гопет Транс стартира лятната си стажантска програма, анонсира още компанията. Програмата ще се проведе в рамките на три месеца и тази година ще бъдат открити позиции както в спедиционните екипи, така и в административните – отдел „Фактуриране“.

Най-голям брой отворени позиции са в спедиторската дейност

Обичайно най-много свободни позиции се откриват в основната дейност на Гопет Транс – спедиторската, тъй като там са ангажирани най-много от служителите ѝ. Водещите причини за активно търсене на нови колеги са т.нар. „вътрешни номинации” и преминаване на колеги на нови позиции или предстоящи отпуски по майчинство. „Търсим хора, които да работят с желание, да се ангажират, да са готови да се учат. Сред основните компетенции са владеенето на английски език и компютърните умения за работа с Outlook, Excel, Word“, обяснява Ирина Станчева. Комуникативните и аналитичните умения, умението за бързо вземане на решения и поемане на отговорност са ключови за заемане на новооткритите позиции. „Гопет Транс е този експерт, с когото клиентът не разполага в своята компания – консултант, предлагащ възможно най-добрия транспортен вариант на стоки и суровини”, акцентира Ирина Станчева. Компанията има политика за балансирано набиране както на кандидати без опит, излизащи от образователната система, в чието дългосрочно развитие инвестира, така и на кандидати с опит, които са носители на професионалните компетенции в бранша. Уменията на новоназначените служители се развиват и надграждат чрез вътрешни обучения в рамките на инициативата Гопет Академия.

Благоприятна работна среда със съвременни условия

Гопет Транс предоставя благоприятна среда на работа с всички съвременни условия (фитнес с тенис на маса, зона за отдих), която е безопасна от гледна точка на Covid. Компанията реорганизира офисното пространство, за да използва и резервни зали за максимално удобно разположение на служителите. Храненето е организирано по график, за да се избегнат струпвания. Логистичната фирма предлага и пакет от социални придобивки, който включва дотация за хранене в собствен ресторант, осигуряване на собствен транспорт до и от работното място, както и дотация за разход за карта за градски транспорт. Дългосрочен стимул за кандидатите са допълнителните пет дни отпуск, които компанията осигурява след третата година стаж.

Разрастване по време на пандемия

Въпреки трудностите, породени от пандемията, Гопет Транс продължава плановете си за развитие, отваряйки нов регионален офис във Варна, подразделение в Турция и увеличавайки дейностите си в областта на морския и въздушния транспорт. Разрастването е сравнително плавно в двете нови локации – през 2021 г. още един служител стартира работа в регионалното подразделение във Варна, а в Турция към екипа се присъединяват още двама човека. „Следваме целите си за поетапно разрастване. За нас е изключително важно да имаме правилните хора и те да бъдат добре подготвени, когато се включват в екипа“, допълва Ирина Станчева.

По нейните думи Covid кризата налага бърза и значителна промяна в начина на работа в Гопет Транс – жизненоважната комуникация лице в лице и екипният принцип се пренасят във виртуална среда. В тази връзка компанията организира прехвърляне на работната среда у дома за служителите, за които това е възможно. За целта изцяло е осъвременено компютърното оборудване, като служителите достъпват корпоративната мрежа отдалечено чрез изградената още преди Covid кризата VPN среда. За да насърчи активната комуникация между служителите, Гопет Транс дублира комуникационните канали през различни приложения като Skype, Viber и др. „Запазихме установените традиции в неформалното общуване между колегите, като пренесохме онлайн дори сбирките за сутрешно кафе“, коментира Ирина Станчева. От друга страна, безопасната работа в логистичните отдели и складовете, чиито служители работят присъствено поради спецификата на тяхната дейност, се гарантира чрез ограничаване достъпа на външни хора. „Външни хора не се допускат до сградата, като достъпът на куриери например е буфериран през специална зала, където те оставят пратките и по-късно колегите от рецепцията ги вземат“, обяснява Ирина Станчева. Фирмата отделя изключително внимание на хигиената чрез редовна цялостна дезинфекция на помещенията и осигурява лични предпазни средства на служителите. В критичните периоди, когато на хората се налага да работят от офиса, Гопет Транс инвестира значителни средства за тестване, за да гарантира спокойствието им.

С отминаване пика на пандемията обаче Гопет Транс почти цялостно възстановява работата в офиса, като много малка част от служителите – главно рисковите групи, продължават да работят от дома. „Според пирамидата на потребностите на Маслоу хората трябва да се чувстват сигурни, преди да се съсредоточат върху другите неща. В тази връзка първо и най-важно за нас е да поддържаме и надскочим стандартите за сигурност и безопасност на работа както тук, в централния ни офис в София, така и във всичките ни останали локации”, коментира Ирина Станчева.

Кариерно развитие

Важен фактор, който прави Гопет Транс желан работодател, е и възможността за кариерно развитие и израстване в рамките на компанията. „Само от началото на годината досега четирима наши служители поеха нови позиции в компанията чрез вътрешна номинация. Целим да развиваме хората, които вече работят при нас и познават бизнеса. Нашите водещи мениджъри в спедиционните направления са започнали кариерата си от стартови позиции в Гопет Транс. Развиваме потенциала на хората и това е ключовото ни предимство“, коментира в заключение Ирина Станчева.

________________________________

За Гопет Академия

Проектът за създаване на Гопет Академия стартира през 2017 г., като негова цел е да създаде култура на взаимопомощ, обмен на опит и знания и механизми за 360-градусова обратна връзка, както и да стандартизира компетенциите за работа, да развие общите и професионалните компетентности на новите служители и съкрати сроковете на адаптацията им, да увеличи ефективността на работата в екипите, включително като надгради компетенциите на опитните служители.

Обучението по програмата първоначално се поема от дългогодишен спедитор с богат практически опит, а по-късно в него се включват и служители от други направления на компанията, за да представят дейностите и спецификите в тях. Основни направления в обученията са автомобилната спедиция, интермодалният транспорт, морският и въздушният транспорт. Служителите могат да ползват ресурс от видео обучения за работа с различни програмни продукти и специфични услуги.

В Гопет Академия се обучават както хора с компетенции, така и току-що завършили своето образование, чиито знания е необходимо да бъдат надградени. Основни ползи от обучението са оценка на напредъка на служителите и навременно предприемане на корективни действия при необходимост, по-бързо приобщаване към екипа и ценностите на компанията, изграждане на ефективни служебни взаимодействия, както и намаляване на грешките и конфликтните ситуации при взаимодействие между звената. През 2020 г. Гопет Транс е наградена за инициативата си в конкурса Employer Branding Awards.