Лидер в индустрията с нови логистични решения и дигитализация

ян. 11, 2022Експертите споделят

„Който успее да съкрати процеса на адаптация към нови технологии и дигитализация, ще се определи като лидер – ангажимент, който ние в Гопет също поемаме.” Това прогнозира за специалното издание „Първите в бизнеса“ на сп. „Мениджър“ Камелия Василева, търговски директор „Глобални клиенти“ в Гопет Транс. Благодарение на 27-годишния ни ценен опит и динамично развитие в логистичния сектор, ние в Гопет знаем, че кризата означава и възможност.

По думите на Камелия Василева 2021 г. е била изключително важна за нас от гледна точка на калибриране, реорганизиране и адаптиране на нова бизнес стратегия и дори бизнес модел.

Гопет Транс създаде и промотира нови логистични решения, които ще гарантират устойчиво бъдеще както за нас, така и за нашите партньори.

Пълния текст на интервюто с Камелия Василева, търговски директор „Глобални клиенти“ в „Първите в бизнеса”, можете да прочетете по-долу.

2021 г. премина под знака на значителни структурни промени на пазара и преразпределение на търсенето и предлагането. Свидетели сме на изцяло нов тип волатилност на пазарите. До този момент бизнесът беше фокусиран да минимизира негативните последици от тежките мерки за социално дистанциране през 2020 г., наложени не само в България или Европа, но и в световен мащаб.

Предизвикателствата, свързани с пандемията, ще продължат да оказват влияние върху пазара и през 2022 г., независимо дали говорим за колебания в капацитета (включително въздействието

на пакета за мобилност, който влиза в сила в края на февруари 2022 г.), неефективност при планиранетo поради забавяне или пренасочване на обеми, причинено от ограничения, които се появяват в Европа или продължаващ недостиг на определени категории стоки (полупроводници, пластмаси, а напоследък и хартия), изкуствено създаден поради блокирането на контейнери в Китай. Всичко това изисква от бизнеса включително и от нас изключителна гъвкавост и непрекъснато наблюдение на пазара, за да реагираме навременно и адекватно на ситуацията. Азия е изправена пред проблеми, свързани с подхранването на европейските вериги за доставки, които ще продължат и през 2022 г. В тази перспектива стратегическото географско положение на България ни дава конкурентно предимство и нови възможности за привличане както на чуждестранни, така и на местни инвеститори, а страната ни да се утвърди като икономически надежден партньор за Европа. Вече се говори за нови инвестиции в производствени предприятия и развитие на транспортната инфраструктура, но тук срокът е по-дълъг от година. Необходимо е време, за да видим резултатите от тези проекти, а успехът им до голяма степен ще зависи и от подкрепата на държавата и местните власти.

Предстои да се справяме с нови предизвикателства, докато все още се борим с вече съществуващите, като недостатъчно развитата интермодална инфраструктура и транспортен парк, развиващ се по-бавно от нуждите на пазара.

Като цяло 2022 г. обещава голям потенциал за растеж на индустрията. Дори ако веригите за доставки са под огромен натиск, има вродена устойчивост, която сега преминава на следващо ниво. Който успее да съкрати процеса на адаптация към нови технологии и дигитализация, ще се определи като лидер – ангажимент, който ние в „Гопет“ също поемаме.