Нова интермодална връзка между Антверп и Халкали

мар. 4, 2022Прессъобщения

През 2020 г. ГОПЕТ ТРАНС откри ново подразделение в Истанбул, Турция. В резултат вече разработваме локалните услуги и ново интермодално решение е логична стъпка, тъй като има възможности за развитие.

Нашият Интермодален екип въведе новото направление между Антверп, Белгия, и Халкали, Турция и в момента работим в посока разширяване на портфолиото си от клиенти чрез тази услуга.

Като начало, през 2021 г. започнахме с поредица проектно ориентирани доставки към част от нашите клиенти. Забелязахме интерес от страна на другите клиенти и затова решихме да продължим да развиваме интермодалната услуга и вече я включихме в графиците си за редовни доставки.

Тъй като това е услуга на голямо разстояние, ние използваме контейнери тип 45HC, защото те предоставят по-висока сигурност и повече възможности за интегриране на стоките. Друга важна причина за този избор е, че контейнерите са по-лесни за управление на дейностите в терминала от гледна точка на манипулирането и маневреността им.

Макар че използваме полуремаркета за другите ни услуги (особено онези със стартова точка Румъния и България), към този момент не сме взели решение да ги интегрираме в интермодалната връзка между Антверп и Халкали.

Маршрутът, който преминава през Дуйсбург, беше най-добрият избор за нас. Водеща причина да изберем него, бе доставчикът, който е наш дългосрочен партньор – бяхме уверени, че ще предложим висококачествена услуга. В момента обмисляме и други спирки по пътя в зависимост от конкретните нужди на клиентите и сме готови да направим промени според тях и да се справим с всички предизвикателства.

Предлагаме доставки до крайни клиенти в страните от Бенелюкс и Великобритания и ги извършваме директно на континента и чрез партньор – във Великобритания. Стоките се превозват през Зебрюге до Хъл и след това продължават по шосе.

Интермодална връзка между Куртичи и Барселона

Наскоро стартирахме и нова интермодална услуга, свързваща Куртичи, Румъния, с Барселона, Испания. Имаме офис в Испания и тази връзка цели да обедини доставките между Югозападна Европа и Балканите.

За Гопет Транс

Основана през 1995 г. в София, Гопет Транс стартира дейност като спедитор, трансформирайки се впоследствие в посока „one stop shop“ доставчик на транспортни и логистични услуги. Дейността на компанията е подчинена на нейната визия, фокус върху клиента и отдадеността на опитния екип от професионалисти.

Днес Гопет Транс е водещ доставчик на транспортни и логистични услуги в България и основен регионален играч, със силно локално присъствие и активна дейност в Гърция, Румъния, Полша, Испания, а от 2020 г. и в Турция. По приходи компанията се нарежда на първо място в България и в Топ 15 в Румъния. Тя предоставя висококачествени услуги на повече от 5000 български и международни компании, с различна големина и от различни отрасли. Предлага решения за спедиция (автомобилен транспорт) с широко покритие в Европа, Турция и Близкия изток; интермодален транспорт, свързващ Южна и Западна Европа; морски и въздушен транспорт с глобален обхват; както и цялостни решения за логистика, склад и дистрибуция за България и Гърция. Екипът на Гопет Транс наброява около 400 служители, половината от които в България. Плановете за разширяване на компанията са насочени към по-нататъшна диверсификация на предлаганите услуги и постигане на по-голяма гъвкавост чрез непрекъсната дигитализация.

Бизнес философията на мениджмънта на компанията е насочена върху предоставяне на решения за подпомагане бизнеса на клиентите. Оказвайки подкрепа на клиентите и партньорите в тяхното развитие, Гопет Транс постига устойчив растеж.