Нашият CIO, Иван Такев, финалист на конкурса Next Generation Managers

юни 16, 2016Новини

За последните пет години Капитал, най-влиятелното бизнес издание в България, активно подкрепя развитието на младите лидери чрез тяхната национална платформа – Next Generation Managers.
Конкурса е отворен за мениджъри под 35 годишна възраст, които могат да кандидатстват директно или да бъдат препоръчани от техни колеги или познати. Журито оценява тяхното кариерно развитие, иновативност и лидерски умения, както и постиженията от тяхната настояща позиция. На тази база раздава и наградите, които се състоят в стипендии за EMBA програми, с цел да подпомогнат развитето им в избраните от тях направления.

Тази годиниа в конкурса взеха участие 70 млади мениджъри, а Гопет беше представен от Иван Такев, нашият CIO. Неговите професионални успехи впечатлиха журито, което го отличи с 3то място.

Повече детайли тук.