Ефективно-ориентирани IT решения за подкрепа на развитието на бизнеса

май 25, 2016Новини

Гопет Транс приключи с внедряването на ново ERP решение за всички свои логистични дейности, което е резултат на 2 годишен проект. Той цели да допринесе за по-голяма ефективност на всяко равнище от дейността на фирмата и да окаже подкрепа на бъдещия растеж на компанията. Системата е вертикално интегрирано решение базирано на MS Dynamics Nav разработено от белгийската Young&Partners, а именно NaviTrans. Освен стандартните логистични функционалности е разработен и внедрен първия в България специализиран модул покриващ крос-докинг дейностите на компанията.

Новата система дава възможност за:
• Подобрено разпределение на ресурсите на базата на автоматизирани информационни потоци от всички дейности и отдели (независимо дали говорим за склада и офисите в София или тези в Румъния и Гърция),
• Непрекъснато наблюдение на резултатите с възможност за корекции в реално време,
• Навременна и точна комуникация с клиенти (чрез автоматизиран електронен обмен на данни със системите на клиентите).

Ако искате да получите подробна информация за нашите логистични услуги, моля свържете се с нашия Мениджър Логистика, Марина Шопова, marina.shopova@gopettrans.com.