Интермодален транспорт: пионери за България

юни 1, 2014Новини

20 Юли 2014 е забележителна дата за Гопет: на този ден стартира първия собствен блок-влак от Румъния за България, опериран изцяло от компанията – лидер в предлагането на спедиторски услуги в региона. Този безспорен успех е в резултат на упорита работа в екип, дългосрочна визия и добро познаване на спецификите на местния пазар, и представлява едва първата фаза от реализирането на по-мащабен проект, целящ оптимизиране на транспортните решения за връзка м/у Балканите и Великобритания.

Влакът пътува всяка седмица, свързвайки българските терминали Стара Загора и Русе през Куртичи, Румъния, с терминалите в Бенелюкс и регион Рур, Германия.

За клиентите от Балканите или Западна Европа е предимство лесното преминаване на интермодален транспорт, интегрирайки влак в съществуващите транспортни схеми: постига се по-добро планиране и ефективност. Други важни предимства са:
• Сигурност: железопътния транспорт се извършва съгласно Конвенцията за международни железопътни превози COTIF;
• Опазване на околната среда: за железопътната част се използва електрическа енергия, без вредни емисии от изгорели газове;
• Не се влияе от задръствания и забрани за движение;
• Кратко транзитно време в резултат на предварително съгласуван жп маршрут и частни жп превозвачи.

За повече информация или изготвяне на конкретно ценово предложение, моля свържете се с Поля Бочева, Мениджър Интермодален Транспорт: polya.bocheva@gopettrans.com.