„Ден на специалностите“ във ВТУ „Тодор Каблешков“

мар. 28, 2018Новини

На 28.03.2018г., Гопет взе участие във форума „Ден на специалностите“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ на факултет „Транспортен мениджмънт“.

По време на дискусионната част имахме възможност подробно да разкажем за ключовите компетенции, които търсим и ценим като бизнес организация и да дадем насоки на младите хора какво биха могли още да направят, така че да получат възможност за успешен старт в кариерата си в сферата на Транспорта и Логистиката.