Бъдещето на транспорта и логистиката се крепи върху IoT

ян. 28, 2019Новини

Нарастваща глобализация в световен мащаб поставя високи изисквания към транспортните мрежи от различно естество. Новите транспортни мрежи от следващо поколение трябва да са по-бързи, по-достъпни и все по-енергийно ефективни. Също така, те трябва да отговорят и на повишаващите се регулаторни изисквания в сектора, успявайки да запазят здравословни нива на рентабилност.

Как това се случва на практика, разказва в своята статия Иван Такев, CIO, Гопет Транс, тук.