На 26.03.2019г. за втора година Гопет взе участие във форума „Ден на специалностите“ във факултет „Транспортен мениджмънт“ на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Имахме възможността отново да очертаем пред младите специалисти перспективите за реализация и развитие в сферата на транспорта и логистиката, да споделим повече за очакванията на бизнеса към тях и да представим предстоящата традиционна стажантска програма в Компанията. Информация за нея очаквайте скоро в секция Кариери на www.gopettrans.com.

Повече информация за „Ден на специалностите“, факултет „Транспортен мениджмънт“ на ВТУ „Тодор Каблешков“ можете да видите тук.